Sekolah Al-Hamidiyah
Berita
Home / Berita

Haul dalam Pandangan Islam

Selasa, 21 Maret 2023 Oleh Kajis 2646 kali

Panduan Memperingati Haul Almaghfurlah K.H. Achmad Sjaichu, Pendiri Pesantren Al-Hamidiyah Depok.


Apa yang Dimaksud dengan Haul?

Kata haul berasal dari bahasa Arab (حَوْل) yang artinya setahun atau satu tahun. Ada juga makna lain seperti kekuatan, kekuasaan, kemampuan; di sekeliling, di sekitar, dan tentang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), haul memiliki tiga arti (1) Kekuasaan; kekuatan; (2) Jangka waktu satu tahun yang menjadi batas kewajiban membayar zakat bagi pemilikan harta kekayaan, seperti perniagaan, emas, ternak; (3) Peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali (biasanya disertai selamatan arwah). Makna ketiga menjadi maksud utama dari pembahasan di sini. 

Haul merupakan sebuah istilah untuk acara atau serangkaian kegiatan yang ditujukan dalam rangka peringatan satu tahun meninggalnya seorang tokoh, terlebih seorang ulama berpengaruh. Dalam acara haul biasanya terdapat beberapa kegiatan di antaranya: doa bersama, ziarah, dzikir, tahlil, halaqah, manaqib, khataman Al-Qur’an, bakti sosial, pengajian atau ceramah keagamaan, seminar pemikiran tokoh terkait, kegiatan kesenian, bedah buku, dan lain sebagainya.